ZO WIND VRIJ

Vergeet U niet uw zienswijze naar Burgemeester en Wethouders te sturen.
Doe dit voor 17 juli.

Lees hier alles over de ZIENSWIJZEN en
download de voorbeelden (klik hier)
PETITIE
Plaats géén windturbines in Amsterdam Zuidoost in het groen en in het Geingebied.
LEES EN ONDERTEKEN DE PETITIE ( klik hier )
BELANGRIJK NIEUWS     

Ben je erbij?
Aanstaande donderdag 4 juli om 9.00 uur 's ochtends
In de vergadering van de Raadscommissie DC wordt de raadsinformatiebrief van de wethouder m.b.t. voortgangrapportage Programma Wind Amsterdam.
Het punt stond eerst op de agenda voor 13 juni jl.
Op verzoek van raadslid Stijn Nijssen is dit verschoven om gelijk besproken te worden met de raadsinformatiebrief over de terinzagelegging PWA.
 
Stopera
Amstel 1
Willem Kraanzaal

 
Een volle publieke tribune onderstreept en ondersteunt de oppositie en de insprekers.
Er gaan een aantal buurtgenoten inspreken.
Maar meer is nog beter. Het gaat om agendapunten 8 en 11.
De vergaderingen van de stadsdeelcommissie zijn openbaar.
 
Let op
Als je van plan bent de vergadering bij te wonen en onze insprekers te steunen, kom wat eerder i.v.m. veiligheidscontrole

Hier de reportage over windturbines van Zuidoost TV

 

zowindvrij

Strand Gaasperplas Zuid bij Ballorig.
Windturbine in de Gaasperzoom, zoekgebied Weesperkarspel.

     

 

zet windturbines niet in Zuidoost:
het kan NIET
- zo dicht bij woonwijken en midden in het groen
- met schade voor onze gezonde leefomgeving
- met schade voor het cultuur historisch landschap
- met schade voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN)
het moet NIET
- niemand schrijft voor dat duurzame energie met wind moet
het hoeft NIET
- omdat er alternatieven zijn
  •  zet ze in de haven en op zee
  •  isoleer alle huizen voor een blijvende lagere energierekening
  •  zon op alle daken
  •  energietransitie met draagvlak
huisje, hotelletje, windturbinetje

Hoe hoog is:
Rechts huizen in in Gein3: 9 meter.
Links het Fletcher hotel: 60 meter.
Midden de windturbine: 212 meter.

turbine A27

Deze windturbine is even groot als de turbine die ze hier op 350 meter van de huizen willen plaatsen.
Deze staat langs de A27 in Almere.
Afstand naar autoweg 820 meter
Afstand tot windturbine 940 meter foto: rdjfotografie.nl

turbine
het laatste nieuws
 
 

  1 juni 2024

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door verontruste buurtbewoners.
Was jij erbij? zowindvrij foto’s informatiebijeenkomst (klik hier) zowindvrij
Keuzes Amsterdams college schokken Zuidoost en Abcoude

Beste mensen,
 
Het is zover. Het college van Amsterdam heeft op 21 mei Zuidoost en, aansluitend, Diemerscheg aangewezen als meest geschikt voor windturbines.
 
Het college bedoelt:

  1. het gebied bij Waternet vlakbij wijk Gein en rivier het Gein, vlakbij dat strandje Gaasperplas en in de Gaasperzoom.
  2. het golfterrein, vlakbij AMC, vogeltrekroutes, natuurvereniging De Ruige Hof en strandje Hoge Dijk.
  3. De diemerscheg, bij het Diemerbos en vlak bij Weesp
  4. het Utrechtse Geingebied, want Amsterdam wil op de grens bouwen.

 
Het college heeft de meeste andere Amsterdamse gebieden als ongeschikt of niet heel erg geschikt beoordeeld (de haven blijft moeilijk moeilijk),
en kiest voor Zuidoost en omgeving.
In feite wijst het college ook naar het Utrechtse Geingebied, want Amsterdam wil op de grens bouwen.
 
Wij zijn verbijsterd!!!
 
Waarom niet de eerst werk maken van veel meer wind en zon in de haven.
Het is een zoekgebied dat honderd keer zo groot is als onze postzegeltjes.
Waarom niet een einde maken aan slecht geïsoleerde huizen en onbenutte daken.
Waarom geen energietransitie mét draagvlak, zoals ook klimaatvoorvechter Marian Minnesma zegt.

21 mei 2024

Amsterdam publiceerde 21 mei 2024:
Plan Wind Amsterdam

College besliste om Zuidoost aan te wijzen als meest geschikt gebied om windturbines te plaatsen.
AT5 26 mei 2024

AT5 26 mei 2024

18 maart 2024

Tweede kamer: windturbines in Nederland komen te dicht bij huizen
Groningen, Meeden

Een huisarts ontdekte dat een derde deel van haar patiënten windturbine klachten had.
Algemeen Dagblad 18 maart 2024
Ze had kritiek op het NIVEL onderzoek waar ze zelf aan meegedaan had: daar zag ze niet in terug wat ze zelf gezien had, namelijk 30% patiënten met klachten.
In de tweede kamer stelden partijen vragen.
De SP zei: laten we voorlopig geen nieuwe windturbines bouwen zolang de nieuwe normen voor windturbines er nog niet zijn.
Klik op gezondheid voor ook andere reacties.
 

ZO WIND VRIJ

windturbine normen in Europa, deze oude Nederlandse normen gelden nu nog steeds

16 mei 2024

Teams Amsterdam Zuidoost is een petitie gestart:
Plaats géén windturbines in Amsterdam Zuidoost in het groen en in het Geingebied.
LEES EN ONDERTEKEN DE PETITIE

24 januari 2024

100 Zuidoosters in brandweerkazerne Reigersbos voor gesprek windturbines
Iwan Leeuwin leidt panel met inwoners, politici en deskundigen

Het was bomvol in kazerne Reigersbos.
Het panel KOMEN ER WINDTURBINES IN ZUIDOOST werd geleid door Iwan Leeuwin van Radio d’ Leon.
Zie en luister de Youtube video.
Helaas was wethouder Groot Wassink verhinderd, maar raadsleden van buurgemeenten Ronde Venen en Ouder-Amstel waren aanwezig.
Hoogtepunten waren de toelichting van dr.ir. Jan de Laat, klinisch fysicus en audioloog, over de gezondheidsklachten die windturbines kunnen geven, en Joost de Groot over windturbines en de Amsterdamse en landelijke politiek.
Joost ging ook in op de vraag: maar wat kunnen we dán doen voor het klimaat.
Iwan las de motie van PvdA - stadsdeelraad Michel Idsinga over gezondheid en windturbines voor.
Deze motie is door alle partijen van stadsdeel Zuidoost gesteund.

Video: panel ’Komen er windturbines in Zuid-Oost’ o.l.v. Iwan Leeuwin van Radio d’Leon